خورشید صفت

دیدن تصاویر انسانهای ناقص الخلقه اثرات زیادی روی ما انسانها دارد و یکی از آنها اینست که همواره به ما شکر گزار بودن را یادآور می شود.

افرادی که در زیر تصاویر آنها را خواهید دید هم جزو خلقت های خداوند هستند که حق تعالی بطور غیر مستقیم بواسطه آنها به ما می فهماند که در زندگی تند نروید و به خود مغرور نشوید و بعبارت دیگر:

 سیرت زیبا به که صورت زیبا 

با ذکر این مقدمه 8 مورد از تصاویر انسانهای ناقص الخلقه را (بر گرفته ازاینترنت و  مجله آشنا خانواده سال83) را ببینید و به پیشنهاد مجله یاد شده بعد از دیدن تصاویر دو رکعت نماز شکر بخوانید.

/ 0 نظر / 5 بازدید