غمی غمگین تر

نگاهی پاک و معنادار داری
غروبی تیره ، بختی تار داری

نمیدانم چرا ای ماه اینقدر
به رفتن پشت ابر اصرار داری

سرابی رنگی از آینده هایت
هزار افسوس در افکار داری

هزار افسوس در اندیشه هایت
امید ِ زندگی بسیار داری

ولی دنیا نه شوقی چون تو دارد
نه تو جایی در این دربار داری

شبی در پیش و شبهای پس از آن
نگاهی خسته از تکرارداری

غمی غمگین تر از احساس "نامی"
به قلب کوچکت انگار داری

/ 0 نظر / 3 بازدید