فرق سحر و جادو و طلسم و دعا

که برخی از سحرها واقعا اثر گذارند. همچنان که آیه 102 سوره بقره می فرماید: مردم سحرهایی را فرا می گرفتند که میان مرد و همسرش جدایی می افکند.

علامه طباطبایی در وجود داشتن چنین اموری می فرمایند: "... در این میان افعال خارق العاده دیگری است که مستند به هیچ کدام از سبب از اسباب طبیعی و عادی نیست، مانند خبر دادن از پنهانی ها و مانند ایجاد محبت یا دشمنی و گشودن گره ها و گره زدن ها و ...

سحر و جادو خیلی شبیه هم هستد ولی جادو عوارض جانبی و بیرونی هم دارد .

عمل این ها بدینگونه است که در مسیر جریان الکترومغناطیس بدن اثر میکند و مسیر را عوض میکند.یعنی در مسیر و سیر طبیعی جریان و ماهیت آن تغییر ایجاد میکند .

طلسم چیزی است که در هر موردی بکار گرفته شود،شخص را در یک محدوده ی کوچک حبس میکند ونمی گذارد شخص از ان محدوده بیرون برود .

سحر و جادو عملی است شیطانی که با نیروهای شیطانی و اعمال و اشکال شیطانی درست میشود و شخص اعمال و اراده اش تحت اثر نیروهای منفی قرار می گیرد و ثبات وتعادل نیروها به هم میخورد .

طلسم مسیری است که شیاطین برای ایجاد اخلال و به بند کشیدن انسان ها و انها را در یک محدوده ی تعریف شده گذاشتن ۷بکار می برند .

این چیزهایی که بنام دعا معروف شده و تشکیل شده است از اعداد و اشکال دعا نیستند و تماما سحر و جادو هستند .

کسانیکه به اینکار تمایل نشان میدهند باید بدانند این ها اعمالی شیطانی هستند و حیله شیطان سست و شکننده است.والله اکرم الماکرین این اشخاص اگر هم موفق شوند کسی را تحت تاثیر قرار دهند ،باید بدانند این تاثیر بالاخره خواهد شکست ولی، کسی که به نوشتن و گرفتن این سحر و جادو ها میپردازد خودش هم مطمئنا گرفتار خواهد شد .

پس جای نگرانی نیست اگر کسی تحت این اعمال شیطانی قرار گرفت،صبور باشید و به خواندن دعا و صدقه دادن و قرآن خواندن بپردازید و هرگز کار شیطانی را با یک عمل شیطانی دیگر خنثی نکنید که نتایج بدی به همراه خواهد داشت .

در ضمن تمام عبارت هایی که دارای الفاظ بطلمیوش و بطیش واز این سری حرف ها است دعا نیست .

 

در ضمن تمام اینها که گویند دراینترنت دعارانباید درقمردرعقرب خواند نباید شب خواند باید حتما در ساعتزحل یا عطارد درشرف فلان باشد همه طلسم یا سحر وجادو است نه دعا(دردعایالهیچیزیبهنامساعتدعانویسینداریم)

درضمن طلسماتی که گویند قرانی است نیز بدین معنا نیست که خدا کمک میکند. و در اصل شما به خدا پشت کرده وازاجنه وغیرخدا برای مشکلتان کمک گرفتهاید.

چند وقت پیش شخصی تماس گرفته بود ومیگفت به علت استفاده از یک طلسم یا سحروجادودیگرنمیتواند

حتی نمازواجب خود را بخواند.

و کسانی که برای محبت با نامحرم دعا میخواهند اینها طلسم وجادواست چوناین دعاها حرام میباشد.

در ضمن بعضی میگویند ما دعانویس مجرب و کاربلد میخواهیم باید گفت دعانویس کارهای نیست وهمه

کاره خدا است. و دعانویس مجرب دربیشتر موارد دراصل جادونویسی اطلس منویساست.

در ضمن یکی از فرقهای دعاوطلسم این است که وقتی شما دعا میکنید خدا با توجه به مصلحت

کار برای شما حاجتتان را درست میکند ولی در طلسم فقط ان کار انجام داده میشود.

مثلا در طلسم بختگشایی فقط مهم است که شما ازدواج کنید ومهم نیست با چه آدمی (چه بد چه مومن چه کافر) ولی در دعای بخت گشایی خدا با توجه به مصلحت شما ازدواج شما را فراهم میکند.

آی مسلمان ، آیمومن ، آی انسان سحر و جادو نکن. به خودت بیا .اراده الهی را کسی نمیتوان دشکست دهد.

منبع:انوار الرحمانیه

/ 0 نظر / 1953 بازدید