/ 1 نظر / 4 بازدید
علیرضا

آدم در آغوش خدا غمی نداشت، پیش خدا حسرت هیچ بیش و کمی نداشت، دل از خدا برید و در زمین نشست، صد بار عاشق شد و دلش شکست، به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود ، یادش آمد یک روز، دلِ خدا را شکسته بود…