روی قبرم

روی قبرم بنویسید مسافر بوده است

 

بنویسید که یک مرغ مهاجر بوده است

 

بنویسید زمین کوچه ی سرگردانیست

 

او در این معبر پرحادثه عابر بوده است


صفت شاعر اگر همدلی و همدردیست


روی کفنم بنویسد که شاعر بوده است.


بنویسید اگر شعری ازاومانده به جای


مردی دروغین از طایفه ی شعر معاصر بوده است


مدح گویی و ثنا خوانی اگر دین داریست

 

بنویسید در این مرحله کافر بوده است

 

غزل هجرت من را همه جا بنویسید


روی قبرم بنویسید مهاجر بوده است

/ 0 نظر / 13 بازدید