حقیقت

یک حقیقت...

اونی که رفت و ترکت کرد

مطمئن باش ارزش تو رو نداشت!

تو سعی کردی بهترین باشی و بودی

اون دنبال خوب نبود دنبال تجربه بود!

پس برای کسی که ارزش تو رو ندونست غصه نخور.

این دسته جماعت عادتشون که دیگران رو تجربه کنن

نه اینکه عاشق بشن و صادقانه دوست داشته باشن.

پس بگو :رفت به درکککککککک

اصلا ارزش من رو نداشت. بی خیال!!

تازه به درک برای بعضی ها کمه اونایی که واسه خوش گذرونی و تجربه باهات هستن

اگرهم بخوان بمونن باید بهشون راه ندی

و این جمله رو به کار ببری هرییییییییییییییییییییی....تو لیاقت منو نداری

 

/ 0 نظر / 50 بازدید