خدا

من خدا را دارم...

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت،سفری بی همراه،

گم شدن تا ته تنهایی محض، یار تنهایی من با من گفت: هر کجا لرزیدی،  

   از سفرترسیدی تو بگو، از ته دل ،من خدا را دارم..

 

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است ،نه در آن بالاها !

مهربان، خوب، قشنگ ... چهره اش نورانیست ،گاه گاهی سخنی             
 
می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من
 
او مرا می فهمد ! او مرا می خواند، او مرا می خواهد، او همه درد مرا
 
می داند ... یاد او ذکر من است، در غم و در شادی. چون به غم می نگرم،

آن زمان رقص کنان می خندم ... که خدا یار من است،

که خدا در همه جا یاد من است او خدایست که همواره مرا می خواهد

او مرا می خواند ... او همه درد مرا می داند ...

/ 0 نظر / 49 بازدید