امید به خدا

شخصی را به جهنم می بردند،

 در راه جهنم صورتش را برمیگرداند و به عقب خیره می شد...

ناگهان! خداوند فرمود: صبر کنید، او را به بهشت ببرید...!

فرشتگان با تعجب دلیل این کار را پرسیدند؟!

خداوند به آنها فرمود: او در راه رفتن چند بار به عقب نگاه کرد

و در دلش امید به بخشش من داشت و من نیز او را بخشیدم

 

/ 1 نظر / 97 بازدید
زهرا

salam behrooz aziz khili webe ghashangi dari va ahange besiar ziba in ax ro ham besiar dus dashtam