اسامی ادریسی قسمت۱

۱٫ سبحانک لا اله الا انت یا رب کل شی ووارثه

هرگاه کسی خواهد نزد حاکمی رود باید ۱۷ مرتبه در برابر روی او بخواند وبر خود بدمد وقتی که حاکم او را ببیند محبت او در دل حاکم افتد یا اگر امید به مطلب ۱۳ مرتبه بخواند بخوبی میسر شود و اگر مطلوب با طالب نسازد و سرکشی کند باید طالب غسل کند و جامه پاک در تن بپوشد و ۴۱ مرتبه بر شیرینی بخواند و بدمد و به خورد مطلوب دهد و او مطیع طالب شود و باید این کار را با اعتقاد درست و صدق دل کافی انجام دهد

۲٫ یا اله الالهه الرفیع جل جلاله

اگر کسی فقیر باشد و در نظر مردم بی اعتبار شود باید ۲۰ روز و هر روز بعد از نماز صبح ۱۵ مرتبه بخواند و در نظر مردم بزرگ شود و در رزق و روزی بر او گشوده شود و بین مردم عزیز شود و باید در این مدت با طهارت و لباس پاک باشد

۳٫ یا الله المحمود فی کل افعاله و فعاله

اگر کسی روز جمعه وقت نماز ظهر غسل کند و وضو بگیرد و به مسجد جامع برود و بعد از نماز به هر مرادی که در دل دارد ۲۰۰ مرتبه بخواند و با اعتقاد این عمل را انجام دهد و به آن شک نیاورد

۴٫ یا رحمن کل شی و راحمه

اگر کسی بد خلق باشد و مردم از خلق بد او به زحمت بیافتند و خواهند او سلیم شود باید از پنهانی او این اسم را بر حریر سفید با مشک و زعفران بنویسد و بنام و نام مادرش به بجد کبیر و در مکانی پاک دفن کند در نهاد وی اصلاح شود و اگر برای محبت بنام مطلوب ۳ روز روزه بگیرد و هر روز ۵۰۰ مرتبه این اسم را بخواند و بعد از ۳ روز به حمام رود که درب آن مقابل قبله باشد غسل کند و جون بیرون آید این اسم را بر کف دست راست بنویسد و در برابر مطلوب برود و دست در سینه نهد از عشق بیقرار گردد و باید در کار حلال انجام شود

۵٫ یا حی حین لا حی فی دیمومیه ملکه و بقائه

اگر کسی مریض شود و امید شفا نباشد اسن اسم را بر کاسه چینی با مشک و زعفران بنویسد و با آب نیسان و گلاب بشوید و آن را با نبات ۳ روز بخورد مریض بدهد بزودی شفا یابد باذن الله و به صدق دل بخورد حق تعالی به برکت این اسم او را نعمت بسیار دهد و عمر طولانی به او عطا فرماید

۶٫ یا قیوم فلا یفوته شی من علمه و لا یوده

اگر کسی کند ذهن باشد و زود فراموش کند باید ۷ روز هر روز۲۷ مرتبه این اسم را بخواند و اگر بعد از نماز صبح باشد بهتر باشد دلش را بیدار و روشن کند چنانکه هر چه بشنود یاد بگیرد و چند معنی دیگر از مغیبات بر او منکشف شود و اگر چیزی گم کرده باشد شب دوشنبه ۴۰ مرتبه به نیت آن چیز گم شده بخواند چون در خواب با خبر شود از حال چیز گمشده و اگر شب برمال خود بدمد از دزد و حرامی ایمن شود

۷٫ یا واحد انت الباقی و انت اول کل شی و واجده

اگر کسی را فکری فاسد بر وی غلبه کند و او بخیل شود و از افکار آن شخص مردم به زحمت افتاده باشند باید این اسم را را بر او بخوانند و آن افکار از او دور شود و اگر کسی از دشمن بترسد باید بعد از هر نماز ۵۰ بار بعد از اتمام نماز تکرار کند و دشمن بر او رحیم شود و هیچ گزندی به نرسد

۸٫ یا دایم و لا زوال المکه

اگر کسی خواهد در کارش ثابت قدم شود باید ۳ روز روزه بگیرد و هر روز ۵۰ بار این اسم را بخواند به نیت ثابت قدم شدن و گر کسی خواهد که حاکمی در دولت پایدار بماند این اسم را در شب ۲۷ ماه رمضان بر اگشتری زری نقش کند و در انگشت کند اما باید با طهارت و لباس پاک باشد و ساعت نیک اختیار کند

۹٫ یا صمد من غیر شبه فلا شی کمثله

اگر کسی حرام روزی باشد و کار گناهی کرده باشد این اسم را بخواند و به نیت آن شخص ۳ روز روزه بگیرد و ایشان را ۳ روز دعوت کند و دعوت وی در ساعت مشتری باشد سالم شود و هر روز این اسم را ۱۰۰۰ مرتبه تکرار کند در این مدت ۳ روز ترک حیوانی کند و پاکیزه باشد به اذن خدا اصلاح شود و اگر میان زن و شوهری ناسازگاری باشد این اسم را بر کاسه چینی نوشته با مشگ و زعفران و با آب نیسان بشوید و بر روی شیرینی ریختهو به خورد آنها دهد بین مطلوب اصلاح می گردد و یا اگر بر پوست آهو به مشک و زعفران نویسد و در موم که در عروسی سوخته باشد بگیرد و در کوزه آب اندازد تا ایشان بیاشاماد الفت و محبت در میان آنها پدید آید

۱۰٫ یا بار فلا شی کفوه یدنیه و لا امکان لوصفه

اگر کسی خواست از زبان بد گویان در امان باشد این اسم را بر لوحی سربی نقش کند و آن را در شکم ماهی نهد و ماهی را در زمین پاک دفن کند و باید نام بدگویان را بر آن بنویسد از زبان بدگویان در امان می ماند و اگر ۴۰ روز هر روز ۴۰ مرتبه بخواند به هر مرادی که در دل دارد برسد و این عمل را باید با صدق انجام دهد و با ایمان کامل باشد

/ 2 نظر / 40 بازدید
نیلوفر

انسان آگاه مي داند كه زندگي پيوسته در حال تغيير است؛ زندگي يعني تغيير. تنها يك چيز هميشگي است و آن خود تغيير است.((اشو))

آموزش خیاطی

سلام اگه با تبادل لینک موافقی گام اول : این لینک را تو سایتت قرار بده عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خودتو درج کن http://9rang.ir/panizz ارادتمند