روزگار نامرد

اسمشو گذاشتم روزگار نامرد تا همیشه یادم بمونه روزگار چه نامردی

  درحقم کرد و همیشه به خاطر داشته باشم آدمای همین روزگار بودن

  که دلمو گرفتن تو دستشونو شکستن . ادمای گرگ صفتی که جلوم

  لباس میش پوشیده بودن ولی گرگ دندان ستیز سرنوشت من بودن .

  لعنت به تو ای روزگار . لعنت ......

/ 0 نظر / 31 بازدید