لعنت به روزگار..

محبت زیادی همیشه ادم هارو خراب میکند

گاهی ادم ها میروند نه برای اینکه دلایل ماندنشان کم شده

بلکه انقدر کوچک هستند که تحمل محبت بسیار تو را ندارند

بزرگترین اشتباه اصرار بر ماندن کسی است که نیت رفتن دارد


گذشت اون دوران که وقتی یه پسر تو قلب دختره بود رو قلبش تابلوی ورود ممنوع بود الان طرح زوج و فرده تازه عوارضی هم میگیرن!


بالش خودم را ترجیح میدهم...شانه هایت مثل بالش های مسافر خانه است!
خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بوده!!!!


عزیز من سنگ صبور غم هام                

به دیدنم بیا که خیلی تنهام

/ 0 نظر / 22 بازدید