شعرو عکسهای غمگین

یک دلیل اساسی برای عدم تمایل به ترک فوری دنیا در مورد بسیاری از

ارواح وجود دارد و آن دیدن صحنه ی عزاداری ، گریه ، نگرانی و ناراحتی

عزیزانشان بخاطر از دست دادن آنهاست...


تنهابی تابی وبغض وگریه اطرافیان ونزدیکانشان است که ارواح رامیازارد.

ارواح با درک این مطلب که عزیزانشان در سوگ از دست دادن آنها نگران و

غمگین وافسرده هستنداذیت شده وعلاقه دارندکه عزیزانشان راتسکین

بدهند...اماچون دست ارواح ازچاره کوتاه است وبه هیچ وسیله نمیتوانند

به عزیزانشان بگویند که برایشان بی تابی نکنند ، اذیت میشوند...

(عزاداری و ماتم در مراسم تدفین به این خاطر است که بازماندگان تصور

میکنند عزیز خود را برای همیشه از دست داده اند)... اما ارواح می دانند که

عزیزانشان را دوباره دردنیای ارواح خواهنددیدوشایدهم درطول دوره های

بعدی زندگی در این دنیا با هم مواجه خواهند شد... در واقع ارواح به این

مسئله واقفند که عزیزانشان را برای همیشه از دست نداده اند...

اگر بازماندگان این مطلب را بپذیرند که جای عزیز از دست رفته شان

خوب است و آنها فقط از دنیای مادی و پر دغدغه و حقیر زمینی جدا شده

و به دنیایی دور از بدی و حرص و شکست آدمیان پیوسته اند ، در آن صورت

روح احساس رضایت و خرسندی کرده و به راحتی و سریع تر از این دنیای

خاکی دور می شوند...

نوشته شده در چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ توسط بهروز ج نظرات () |

Design By : Mihantheme