شعرو عکسهای غمگین

قسمت اول / روضه حضرت علی اصغر (ع) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت دوم / با مدد از مادر آب (زمینه) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت سوم / دیگه بی تابی نکن (زمینه) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت چهارم / یا سیدالشهداء غریب کرببلا (دودمه) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت پنجم / من اومدم بشم فدای تو حسین (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت ششم / لب گودال خواهر افتاده (شور و لطمه زنی) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت هفتم/ من اومدم بشم فدای تو حسین (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت نهم / به روی دست پور خیرالنساء (دودمه) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت نهم /علی لای لای (واحد) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت دهم / چرا ای کودک نازم (واحد) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت یازدهم / خبر داری که این روزا (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت دوازدهم / گر همه صورت گران صورت زیبا کشند (شور) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

قسمت سیزدهم/ تا زمین قدم برداشت (شعرخوانی) / حاج حسین سیب سرخی

mp3

نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : Mihantheme